Castorama omara

Prièakuje se tradicionalna pomlad. Potem ne samo prilo¾nost, da izgubite nekaj dodatnih kilogramov, ampak tudi za izmenjavo njihovih prehranjevalnih navad. Toplej¹e vreme nas sili, da odstranimo te¾ko prebavljivo prehrano, ki temelji na telesu in mlekarni, ter izkoristimo zdravje, ki ga ponujajo solate.

vitaminiSolate so velika vitaminska bomba. Dajejo nam vse sestavine, potrebne za nemoteno delovanje telesa. Poljaki se vedno zmeraj spominjajo ljubezni do bolj pripravljenega dosega za blago, pridobljeno iz ¾ivali. Torej ima veliko na¹ih rojakov bolezni srca in o¾ilja. Koronarna bolezen srca, ateroskleroza in hipertenzija so ¹e vedno zelo pomembni vzroki smrti pri starej¹ih. Pogostej¹e u¾ivanje solat in zmanj¹evanje ¾ivalskih proizvodov zmanj¹ata tveganje za zgoraj omenjene bolezni.

prebavljivostZelenjava je veliko bolj obèutljiva kot mesni in mleèni izdelki. Manj prevladujejo v prehranskem naèrtu, zaradi èesar se poèutimo bolje, potem ko smo jih jedli. Zelenjava ima alkalno reakcijo v nasprotju z mesnimi izdelki. Zaradi tega ne povzroèajo te¾av z zgago in hiperacidnostjo. Prehrana, ki temelji na u¾ivanju solat, je zato moènej¹a in bolj primerna za poljski naèrt za hrano.

Enostavnost pripravePriprava solate ni nikoli zapletena, ¹e posebej, èe imamo pravo opremo. Rezalnik zelenjave jih bo zelo hitro naredil. Vse, kar morate storiti, je, da izberete zelenjavo, ki jo ¾elite pripraviti za solato, jih razre¾ite s pomoèjo stroja, preme¹ajte in roskajte z limoninim sokom. Èez nekaj trenutkov smo pameten in hranljiv obrok.

kaloriènaPreden pridejo èisti in sonèni dnevi, je vredno izgubiti nekaj ma¹èobnega tkiva, nabranega pozimi. Najbolj¹i naèin za doseganje ¾elene silhuete je, da greste na dieto, ki temelji na zelenjavi in solati. Hitro boste ugotovili, da je bolj¹i od starega poljskega bigosa in svinjskega sekire. Kaj veliko pripraviti okusno solato ne sme biti specialist v kuhinji. Potrebna je le energija in domi¹ljija. To je tisto, kar ¾elimo, iz katerih sestavin bomo ustvarili na¹o okusno in trajno solato.