Digitalni mikroskop 800x

Obratovalni mikroskopi se obdelujejo pri izdelavi operacij, ki zahtevajo izjemno natanènost na kratkem delovnem podroèju, zato so bile uporabljene v medicinskih postopkih na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otorinolaringologije in nevrokirurgije. Operativni mikroskop, torej ne le standardni dodatek k mikroskopskim iskanjem, ki se uporablja samo za poveèanje slike, ampak tudi za opremo, ki poveèuje stereoskopijo slike in globino polja. Delujejo mikroskopi med drugim v mikrokirurgiji, ki ima operativno metodo, ki raèuna na izdelavo zdravil na bistveno nizki anatomski anatomiji. Nekateri operativni mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z vgrajeno kamero, omogoèajo tudi zanesljivo dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi imajo zapleteno kontraverzno mehansko suspenzijo kirur¹ke optike, obstaja nova generacija in naprava v koaksialni ksenonski osvetlitvi, samodejnem ostrenju, avtobalizaciji in varioskopu. ©tevilne sodobne re¹itve, uvedene v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹ujejo tveganje napak pri nevarnih operacijah, ki prihranijo zdravje ali rastejo. Drugi operativni mikroskopi so avtomatizirani v vsoto, parametri njihovega obstoja pa se lahko sinhronizirajo s ¹olami operaterja, ki upravlja mikroskopsko napravo med nevrokirur¹kim postopkom. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da nenehno poveèevanje mikroskopije nam omogoèa, da spro¾imo razvoj nanotehnologije, ki jo lahko najdemo v medicini prihodnosti.