Metalografski olympus mikroskop

Trenutno je metalurgija stvar, ki obdaja ne le plastične procese oblikovanja in livarne, temveč se priporoča tudi preučevanje struktur v makro silah. V tem projektu se eksperimenti običajno prenašajo na metalografske mikroskope.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. V metalurgiji so bili uporabljeni le relativno mladi različni mikroskopi. Te dni so potrebne med knjigo z inženirskimi sredstvi. Danes so metalografski mikroskopi zelo iskani na tem področju, ki se med drugim uporabljajo za testiranje kovinskih napak ali celo njihovih prebojev. To je tehnika slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Pri metalografskih mikroskopih lahko med drugim vključimo elektronske mikroskope, ki posvečajo pozornost strukturam v atomskem obdobju in svetlobnih mikroskopih, ki se pojavljajo z manjšo povečavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega odkrijemo druge metode mikrorazpok v izdelku ali njihov izvor. Možno je tudi izračunati fazni delež in dodatno določiti točne faze. Zaradi tega lahko določimo tudi število in vrsto vključkov ter veliko novih pomembnih komponent s metalurškega vidika. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala bodo kupljena za globoko opazovanje materialne strukture, zaradi česar lahko v perspektivi preprečimo številne nezaželene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega že najdemo napake v materialu. Vendar pa je treba spomniti, da je ravnanje s tem standardom opreme težko. Že od samega začetka naj raziskave o tem izvajajo le usposobljene osebe.