Nevarno obmocje 2

Zaradi nedavnega dejstva, da v regijah Evropske unije veljajo drugi varnostni predpisi, je bila sprejeta odločitev za uskladitev predpisov. Uvedene so zahteve ATEX, ki jih omenjajo v primeru nevarnih območij in naprav za kariero na zadnjih področjih. Namen teh sort je znatno zmanjšati tveganje, to je popolno odstranjevanje, ki je omejeno na uporabo proizvodov na območjih, kjer lahko obstaja nevarnost eksplozije, to je na območjih EX.

Zahteve EX ali natančneje direktiva opredeljujejo zahteve, ki jih mora izpolnjevati izdelek, in ki so podane za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Glavni namen telesa je poenotiti postopke skladnosti naprav in zaščitnih stilov na zadnjih območjih, ki jim grozi eksplozija, in zagotoviti njihov prosti pretok znotraj Evropske unije.To pravilo zajema vse električne in neelektrične naprave in zaščitne metode, ki se bodo uporabljale v potencialno eksplozivnih območjih. Zahteve ATEX veljajo tudi za varnostne, upravljavske in popravljalne naprave, ki jih jemljemo zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer. Ni treba, da imajo neodvisne funkcije, vendar bodo prispevale k zanesljivemu delovanju orodij in zaščitnih stilov, ki se bodo tam uporabljali.Direktiva opredeljuje in prikazuje, kako izdelek ustreza zahtevam ATEX. Izdelki, ki ustrezajo tem željam, tj. Standardi, usklajeni z načelom, morajo izpolnjevati tudi njegove pomembne zahteve. Uporaba pogodb ni nujna, postopek skladnosti pa je že tak. Gre za skladnost, ki jo načeloma ustvari izvršitelj na podlagi priglasitve Evropske komisije. Odstopanja se lahko pojavijo samo v primeru električnih naprav kategorije 3 in kategorije 2 ter treh neelektričnih naprav.Če išče te izjeme, lahko izjavo o skladnosti v tem primeru izda proizvajalec te naprave brez sodelovanja priglašenega organa. Vendar pa so zahteve uslišane in proizvajalec bo v takšnih razmerah dolžan dati svoj izdelek na spletno mesto.Ko gre za pomembne zahteve, torej gre za certificiranje električne in neelektrične opreme, samo certificiranje, zahteve za proizvodne postaje in življenje na trgu Evropske unije so obvezne in upoštevajo ključne narave.