Pedagosko usposabljanje

Nenehni pritisk tehnologije pušča veliko različnih delovnih mest. Obstajajo v številnih tovarnah. Žal odraža nove grožnje v praksi. Trenutno se v takšni tovarni ne bo pobral prvi "Nowak" z ulice. Pogosto so stroji, s katerimi delate, bolj ali manj nevarni. Če jih želite zagotoviti, potrebujete ustrezne kvalifikacije in opravite ustrezno usposabljanje.

Še vedno obstajajo mesta z nevarnostmi eksplozije ali novimi vrstami prahu. Za premikanje na takšnih območjih je potreben ustrezen trening. Takšno vodenje je atex usposabljanje, v katerem študenti obvladajo osnovno znanje o protieksplozijski tehniki in načelih ATEX. Zlasti se izvaja: osebam, odgovornim za varnost na delovnih mestih, na katerih so eksplozijsko nevarna območja, osebam, ki delujejo v potencialno eksplozivnih območjih, tudi za načrtovalce naprav EX. Na treningu lahko ugotovite, kateri atmosferski dejavniki prispevajo k nastanku eksplozije, kje se lahko najdejo nevarna območja, kako se zadevna območja razlikujejo, kako dolgo je nevarnost, kako dolgo je oprema zaščitena, kako oprema varuje eksplozivne naprave, kako so podane eksplozivne snovi ( izgubljeni hitri deli in temperaturne kulture, kakšni predpisi delujejo v potencialno eksplozivni atmosferi in kako prepoznati območja prahu. Vožnja je ponavadi enodnevna, vendar nekatera podjetja nudijo priložnost, da ga srečamo v dveh obrokih po več ur. Vsaka vaja te vrste je pripravljena na izpit, da preverimo, kaj si zapomnimo. Za uspešno pridobitev negativnega rezultata je za ponovni izpit potrebno ponovno usposabljanje, ki ga pripišemo kakršnim koli stroškom, v primeru pozitivnega rezultata pa prejmemo potrdilo, ki potrjuje pridobljeno znanje. Natisnjeno je na lokaciji in priloženo z edinstveno nalepko, ne glede na to, ali jo pošlje po pošti podjetja, ki izvaja vajo.