Rezultati testiranja semena

©tudija plodnosti pri ljudeh temelji predvsem na iskanju ejakulata. Analiza semena je diagnostièni element, ki pomaga oceniti plodnost mo¹kih.Semena je suspenzija spermatozoidov, ki izhajajo iz jajc in obmodka v me¹anici izloèkov prostate, semenskih mehurèkov in tubulo-bulbarnih ¾lez (tako imenovana plazma sperme. Glavni namen vpra¹anja je torej sperma.

Kako naj se opravi test?Ta test je treba opraviti v trenutku, ko po 1 letu rednega seksa brez za¹èite (ne glede na morebitni pregled partnerja ni bilo oploditve. To je treba storiti tudi po drugem tipu po¹kodbe v medno¾nem prostoru in po zdravljenju tumorja testisa.

Pred testiranjemPred vstopom v ¹tudijo je treba izvesti nekatere standarde. Negativni rezultat lahko vpliva, med drugim neustrezno dolgo obdobje spolne abstinence (vzorec je treba dobiti v 2 do 7 dneh po spolnem odnosu, prej¹nje bolezni (pogosto tiste s povi¹ano temperaturo, kot tudi zlorabo alkohola. Preskusni vzorec je treba zagotoviti tudi v podobnem ukrepu.Analiza semena temelji na njeni makroskopski oceni (viskoznost, volumen, pH in mikroskopski (¹tevilo semenèic, njihova moè in gibljivost. Poleg tega se izloèi kolièina protiteles proti antispermu. Vèasih so priporoèeni tudi drugi testi, npr. Bakteriolo¹ki in biokemièni testi ter hiposomotièni test.

Denta Seal

diagnostikaPri ocenjevanju neplodnosti se priporoèajo mo¹ki in druge vrste hormonskih testov. Preuèuje se, med drugim raven prostega in vsega testosterona, raven gonadotropnih hormonov: FSH, LH, prolaktin, estadriol in TSH in FT4.Motnje neplodnosti lahko dodatno izhajajo iz avtoimunskih reakcij. Preizkusi protiteles proti semenèici v serumu in semenèici se nato testirajo. Torej je tako imenovano tehnika posredne imunofluorescence. Doloèa re¹itev sprave protiteles s spermo. Resnièno ¾elijo, da jih veliko ustavi. Vzrok motenj neplodnosti so pogosto oku¾be in druge metode. Mikrobiolo¹ki testi se izvajajo v smislu njihove izkljuèenosti.