Spolni organi petelina

Vaginalna biocenoza je diagnostièno vpra¹anje, ki bo ocenilo èistoèo vagine, njeno biologijo, floro in razmaz. Biocenoza so mikroorganizmi, ki se pojavljajo v vaginalnem epiteliju, ki se optimalno izvajajo v ¾enskih reproduktivnih organih. Najpomembnej¹e je ¾ivljenje normalne biocenoze, poudarek pa je dose¾en s kirur¹kimi postopki, neskladnostjo s higieno, hormonskimi ravnmi, nenadzorovano uporabo antibiotikov in spolnimi navadami.

Vaginalna biocenoza raèuna na sprejem vaginalnega brisa v smislu pregleda izloèanja. Pomembno je opazovati, katere vrste mikroorganizmov delujejo v genitalnem traktu, zato ni patogenov ali vnetij. Biocenoza, ki se izvaja brez napotnice zdravnika. ®enska mora opraviti to vrsto pregleda, ¹e posebej, èe se poleg nje pojavijo znaki vnetja, ki jih spremlja srbeèica srbenja in vulve, izcedek in vnetje seèil. Ta metoda lahko uspe¹no nadzoruje potek vaginitisa. Ne morete uporabljati nobenih vaginalnih zdravil ali uporabljati antibiotikov v kateri koli obliki eno uro pred testom. Tudi spolni odnos je treba prekiniti dva dni pred naèrtovanim pregledom. Meseèna krvavitev zaradi plodnosti je tudi razlog, zakaj ne morete zaèeti z biocenozo. Èe i¹èe eno ¹tudijo, ga ginekolog goji na ginekolo¹kem stolu. Bris, blazinico vulve ali seèil uporabimo s tanko ¾ico ali tamponom. Vpra¹anje je neboleèe, v vnetnih oblikah pa vam je lahko neprijetno. Na sreèo ne ¾ivi dolgo, saj je le nekaj sekund. ®ica z izcedkom iz no¾nice se pregleda pod mikroskopom toèno na mestu odkrivanja mo¾nih patolo¹kih mikroorganizmov. Zato ni invazivni pregled, zato ga lahko nosite in se vrnete na svoje individualne naravne dol¾nosti. Pravilen rezultat, ki ga prièakuje vsak èlovek, mora pokazati prisotnost bakterij, ki proizvajajo kisline. Èe obstajajo ene bakterije in bele krvne celice, se zdaj spominjamo drugaène stopnje. S spremembami v tretji stopnji ima tudi majhen razvoj bakterijske flore veliko patolo¹kih mikroorganizmov. V èetrti fazi pa so glivice ali trihomone.